Covid 19

Information om Corona

Här kan du läsa om hur vi förhåller oss till rådande situation och rekomendationer från hälsomyndigheter i frågan.

Informationen senast uppdaterad 2021-06-02


Vi har fortsatt öppet vår verksamhet som vanligt men utöver de åtgärder vi redan vidtagit gäller följande:


  • Vid minsta symptom ber vi dig att stanna hemma.

  • Kom ombytt till träningen. Undvik i största möjliga mån att duscha i anläggningen.
  • Kom inte tidigare än nödvändigt och stanna inte i anläggningen längre än nödvändigt

  • Vi fortsätter att tvätta händerna före och efter träningen

  • Sprita av maskinerna

  • Håll avstånd

  • Vi har maxantal 67 besökare på TRÄNA samt utsatta lappar ang. hur många som är rekommenderade att befinna sig i de olika delarna av lokalen.
  • Vi har maxantal på de olika gruppträningarna


Tack för att du respekterar dessa punkter!

TRÄNA


Våra åtgärder gällande Covid-19

Det är viktigt för oss på TRÄNA att du som medlem ska känna dig trygg att besöka din anläggning.
Vi följer noga utvecklingen och förlitar oss på Folkhälsomyndighetens och regeringens information och rekommendationer.
Vi håller oss dagligen uppdaterade och är redo att sätta in nödvändiga åtgärder om situationen förändras.
Insatser vi gör i nuläget handlar bland annat om ökade rengöringsinsatser och vikten av god handhygien samt att man både som medlem och personal ska hålla sig hemma om man inte är fullt frisk.
Vi använder den här sidan för att kontinuerligt uppdatera våra aktuella åtgärder.


Regeringens direktiv som innebär en gräns om 50 personer, som i praktiken innebär de flesta större sammankomster kommer att påverkas, men gymverksamheter och restauranger omfattas inte av detta – det är kommersiella verksamheter, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten. (Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten) Utdrag ur: Hemställan om ändring i förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Den så kallade samhällsspridningen av covid-19 har nu nått en sådan nivå och spridningstakt i stora delar av landet, men särskilt i Stockholm, att Folkhälsomyndigheten bedömer att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tills vidare bör begränsas ytterligare. Folkhälsomyndigheten hemställer därför om att regeringen ändrar förordning 2020:114 på så sätt att deltagargränsen för tillåtna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar sänks från 500 till 50 personer. Med en ny gräns på 50 personer kommer regleringen i praktiken att omfatta alla tillståndspliktiga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Då gränsen sannolikt kommer att bli normgivande även för sammankomster och tillställningar som inte omfattas av denna förordning har Folkhälsomyndigheten valt som nivå som möjliggör för föreningslivet att bedriva sådan verksamhet, t.ex. träningsverksamhet inom idrottsrörelsen, där riskerna kan reduceras genom annan rådgivning om lämpliga åtgärder. För sådana arrangemang som inte omfattas av förordningen avser Folkhälsomyndigheten därför att utarbeta allmänna råd till skydd för spridning av covid-19.
Vi kommer att hålla TRÄNA öppet
Enligt tidigare besked från Folkhälsomyndigheten som betonar att fysisk aktivitet och motion är bra för hälsan. Självfallet kommer vi att se över uppdaterade råd och rekommendationer och göra nödvändiga åtgärder i verksamheten om det behövs. Våra instruktörers och medlemmars säkerhet är av största vikt för oss.

Folkhälsomyndigheten: Träna gärna men gör det säkert

Den 24 mars gick Folkhälsomyndigheten ut med information specifikt riktat till Idrotts- och träningsaktiviteter. Deras rekommendation är att träningsaktiviteter ska fortsätta, men att vissa försiktighetsåtgärder behövs. "Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher och lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin. Gym, simhallar och idrottshallar kan också hålla öppet.” skrev Folkhälsomyndigheten 2020-03-24.
Vi är glada över att vi kan fortsätta att bidra till folkhälsan – det är vår passion och vi vet att detta uppskattas av många av er medlemmar. De försiktighetsåtgärder som Folkhälsomyndigheten uppmanar till har vi redan vidtagit, och vi kommer att fortsätta att följa deras rekommendationer. Vi hoppas att ni också lyssnar till deras rekommendation; träna gärna, men gör och säkert.

Du har väl inte missat våra egna informationsvideos?